# -*- encoding: utf-8 -*- # Drugi primer: kako serviramo različne naslove from bottle import route, run, debug, abort # Tole nastavimo, da bomo videli sporočila o napakah debug(True) @route('/') def index(): return """ Moj prvi HTML To je glavni dokument. Možnosti:
  1. banane
  2. pozdrav
  3. vsota
""" @route('/banana/') def krompir(): return 'Tu serviramo banane.' @route('/hello//') def hello(name): return "Hello {0}".format(name) @route('/vsota//') @route('/vsota///') @route('/sum///') def hello(a,b): return "Vsota števil {0} in {1} je {2}.".format(a,b,a+b) # Če dopišemo reloader=True, se bo sam restartal vsakič, ko spremenimo datoteko run(host='localhost', port=8080, reloader=True)