Andrej Bauer

Na volitvah v državni zbor Republike Slovenije leta 2022 sem sodeloval kot neodvisni strokovnjak za preverjanje pravilnosti izidov volitev. V ta namen sem po naročilu Državne volilne komisije izdelal matematično analizo postopka za ugotavljanje izidov, kot ga predpisuje Zakon o volitvah v državni zbor ter podroben in preverljiv izračun izida volitev: