Računalništvo 1 (PRA)

naloge

Domače naloge

 1. Ure in minute [objavljeno: 13.10.2004] [rok za oddajo: 19.10.2004]
 2. Dohodnina [objavljeno: 20.10.2004] [rok za oddajo: 26.10.2004]
 3. Zanke [objavljeno: 28.10.2003] [rok za oddajo: 3.11.2003]
 4. Diagrami s tabelami [objavljeno: 3.11.2004] [rok za oddajo: 10.11.2004]
 5. Imaš pošto! [objavljeno: 10.11.2004] [rok za oddajo: 17.11.2004]
 6. Tabele [objavljeno: 24.11.2004] [rok za oddajo: 1.12.2004]
 7. Praštevila [objavljeno: 13.12.2004] [rok za oddajo: 22.12.2004]
 8. Priprava na 1. kolokvij [objavljeno: 20.1.2005] [rok za oddajo: 1.2.2005]
 9. Ulomki [objavljeno: 16.2.2005] [rok za oddajo: 23.2.2005]
 10. Koren kompleksnega števila [objavljeno: 24.2.2005] [rok za oddajo: 4.3.2005]
 11. Krožnice [objavljeno: 14.3.2005] [rok za oddajo: 22.3.2005]
 12. Daljice [objavljeno: 6.4.2005] [rok za oddajo: 17.4.2005]
 13. Priprava na 2. kolokvij [objavljeno: 4.5.2005] [rok za oddajo: 15.5.2005]

Navodila za izdelavo domačih nalog

 1. Nalogo rešuj samostojno.
 2. Na vrh vsake rešitve napiši komentar s svojim imenom.
 3. Če česa ne znaš, vprašaj! Najprej na elektronskem seznamu , če pa še vedno ne gre, prosi za pomoč sošolce, predavatelja in asistentko.
 4. Domače naloge so obvezne in ne vplivajo na končno oceno. Brez opravljenih domačih nalog ne morete k ustnemu izpitu.
 5. Nalogo oddaj preko spletnih strani za oddajo domačih nalog.
 6. Kdor naloge ne odda pravočasno, se mora osebno opravičiti asistentki, ki mu naloži še primerno dodatno nalogo.
 7. Celoten razred se lahko opraviči od domače naloge dvakrat v semestru, pod pogojem, da to storijo, preden je naloga objavljena. Če je naloga že objavljena, lahko namesto opravičila zaprosite za preložitev roka za oddajo. Predlagam, da opravičila izkoristite za čas, ko boste pisali kolokvije.
 8. Vsak študent se lahko enkrat na semester opraviči brez razloga in naloge ne odda.