Računalništvo 1 (PRA)

naloge / Zanke

Zanke

[oddaj domačo nalogo]
Naloga 1
Naloga 2
Dodatna neobvezna naloga: reši Nalogo 12.